image bannerimage banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quy định số 99-QĐ/TW 27/02/2023 Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 636
Tải về
Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 18/08/2022 Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Lượt xem: 355
Tải về
Quy định số 65-QĐ/TW 28/04/2022 Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
Lượt xem: 360
Tải về
Quy định 22-QĐ/TW 28/07/2021 Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 295
Tải về
Quy định số 24-QĐ/TW 30/07/2021 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 474
Tải về
Số 41-QĐ/TW 03/11/2021 Quy định số 41-QĐ/TWvề việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
Lượt xem: 282
Tải về
Quy định số 37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm
Lượt xem: 275
Tải về
QUY ĐỊNH 11/12/2014 QUY ĐỊNH của HĐND tỉnh Nam Định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 460
Tải về
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT