image bannerimage banner
Tổng số: 103
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 127-KH/TU 29/01/2024 Kế hoạch số 127-KH/TU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem: 133
Tải về
Thông tri số 09-TT/TU 15/06/2023 Thông tri số 09-TT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biẻu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 563
Tải về
Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU 20/03/2023 Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền Quý II/2023
Lượt xem: 491
Tải về
Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU 10/03/2023 Tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Lượt xem: 466
Tải về
Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU 10/02/2023 Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU về Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023)
Lượt xem: 288
Tải về
Kế hoạch 86-KH/TU 03/01/2023 Kế hoạch 86-KH/TU tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Lượt xem: 342
Tải về
Thông báo số 289/TB-UBND 13/12/2022 Thông báo số 289/TB-UBND của UBND tỉnh về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem: 265
Tải về
Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU 14/11/2022 Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU về việc tuyên truyền 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc
Lượt xem: 232
Tải về
Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU 10/11/2022 Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU về tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023)
Lượt xem: 252
Tải về
Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU 17/10/2022 Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU ngày 17/10/2022 tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 267
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT