image bannerimage banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 28-HD/BTGTW 05/11/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022
Lượt xem: 778
Tải về
Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU 24/06/2020 Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU về bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giáo viên các trường mầm non, phổ thông, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT và các trung tâm GDNN - GDTX các huyện
Lượt xem: 370
Tải về
Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU 29/11/2018 Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019
Lượt xem: 587
Tải về
Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU 29/11/2018 Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 659
Tải về
Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW 06/11/2018 Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Lượt xem: 560
Tải về
Hướng dẫn số 71 - HD/BTGTW 26/10/2018 Hướng dẫn số 71 - HD/BTGTW của BTG Trung ương về Công tác lý luận chính trị năm 2019
Lượt xem: 722
Tải về
Hướng dẫn liên tịch số 58-HDLT/BTGTU-SGDĐT 18/06/2018 Hướng dẫn liên tịch số 58-HDLT/BTGTU-SGDĐT về bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giáo viên các trường mầm non, phổ thông, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT và các trung tâm GDNN-GDTX các huyện
Lượt xem: 519
Tải về
KẾ HOẠCH Số 18-KH/BTGTU 06/11/2017 KẾ HOẠCH Số 18-KH/BTGTU về tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi các Trung tâm BDCT huyện, thành phố năm 2018
Lượt xem: 494
Tải về
Hướng dẫn Số 44-HD/BTGTU 10/10/2017 Hướng dẫn Số 44-HD/BTGTU về nhiệm vụ công tác Giáo
Lượt xem: 524
Tải về
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT