image bannerimage banner
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Giao Thủy hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC mới cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Giai đon 2023-2025, huyn Giao Thu t chc sp xếp, sáp nhp xã Hoàng Sơn, xã Giao Tiến và th trn Ngô Đồng thành th trn Giao Thu (tên gi d kiến). Sau khi sp xếp, huyn Giao Thu gim 2 đơn v, còn 20 đơn v.

anh tin bai

Huyn Giao Thy đã t chc xong vic ly ý kiến c tri v vic sp xếp đơn v hành chính cp xã trên địa bàn huyn. Vic ly ý c tri v Đề án sp xếp đơn v hành chính cp xã din ra rt thun li, t l c tri đồng thun vi Ch trương sáp nhp và tên gi ca đơn v hành chính mi rt cao. Kết qu:

Tng s c tri có mt ti các xã trong din sáp nhp là 26.483 người.

S c tri đã ly ý kiến là 26.448 người, đạt t l 99,87%.

S c tri đồng ý vi ch trương sáp nhp là 26.365, đạt t l 99,55%.

S c tri đồng ý vi tên đơn v hành chính là 26.328, đạt t l 99,41%.

Tin khác
1 2 
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT