image bannerimage banner
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Trung đoàn BB 180 KTT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thi đua học và làm theo Bác

Trải qua hơn 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 180 KTT đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập được nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng, vun đắp nên truyền thống “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, sáng tạo, Quyết thắng” của Trung đoàn, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Những năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của trên, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa bàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân viên; tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để đơn vị vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Trung đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định; ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện trong từng giai đoạn và từng năm; cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí chuẩn mực của cấp trên sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Chủ động đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào trong sinh hoạt đảng bộ, chi bộ với cách làm mới, sáng tạo. Duy trì nề nếp, hiệu quả các hoạt động kể chuyện, kiểm điểm kết quả học tập rèn luyện theo bản cam kết phấn đấu trong sinh hoạt chi bộ hoặc lồng ghép vào các hoạt động như: Chào cờ, giao ban cơ quan, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, các đợt tập huấn, huấn luyện. Qua đó đã giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên Trung đoàn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời xác định đây là một chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Trung đoàn. Từ quá trình giáo dục, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, đã đưa sự chuyển biến đó thành nội lực thúc đẩy việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Trung đoàn; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cụ thể:

Trung đoàn đã thường xuyên quán triệt, chấp hành thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; kịp thời rà soát điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, ph­ương án sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương liên quan xây dựng các phương án, hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ các mục tiêu trọng điểm; chủ động phòng, chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý lực lượng dự bị động viên: Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện Hải Hậu, Trực Ninh tiến hành rà soát, phúc tra quân nhân dự bị; đã đăng ký, đề nghị sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên theo biên chế của Trung đoàn, đảm bảo sẵn sàng huấn luyện, động viên thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tập huấn cán bộ các đơn vị dự bị động viên theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh; tổ chức đăng cai, tiếp nhận, quản lý, huấn luyện bổ túc cán bộ cấp Đại đội cho sĩ quan dự bị, đào tạo các lớp sĩ quan dự bị (SQDB) theo chỉ tiêu trên giao, từ năm 2021 đến nay đã đào tạo 03 khóa SQDB; huấn luyện 03 lớp bổ túc cán bộ cấp Đại đội; tổ chức 06 lớp tập huấn cho cán bộ thường trực.

Tiến hành tu sửa, củng cố mô hình học cụ, thao trường bãi tập, lựa chọn 38 sáng kiến tiêu biểu tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ. Đăng cai 06 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3 do Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh tổ chức; tập huấn cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Nam Định; Hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS 10 huyện, thành phố, trung đoàn trưởng, chính ủy Trung đoàn BB 180 và cơ quan tham mưu giỏi; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, Hội thi chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn và tập huấn cán bộ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức được Thủ trưởng các cấp đánh giá cao. 

Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và tham gia các Hội thi, Hội thao đều đạt thành tích cao như: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 đạt 02 giải Ba do Bộ CHQS tỉnh tổ chức và 01 giải Khuyến khích do Quân khu tổ chức; Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh đạt giải Khuyến khích; Hội thi lái xe ô tô, mô tô an toàn năm 2023 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt giải Ba; Hội thi chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Ban CHQS cấp huyện đạt giải Khuyến khích tập thể. Đặc biệt, đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định - Nam Định với Bác Hồ”.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được duy trì nền nếp, cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng khang trang; bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”; công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho quân nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh được tiến hành thường xuyên; tăng gia sản xuất được tiến hành tích cực, hiệu quả. Duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; công tác quản lý, tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị được duy trì nghiêm túc; nhà kho vũ khí đạn được củng cố đạt tiêu chuẩn nhà kho quân khí tốt.

Có thể khẳng định, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của Trung đoàn đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên, nhân viên phát huy được nội lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đã đạt được, 03 năm liên tiếp (2021, 2022, 2023) Trung đoàn đều đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cấp Quân khu; năm 2022, 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19 và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023./.

Thượng tá Trần Tất Bảo - Chính ủy Trung đoàn BB180KTT

image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT