Hướng dẫn số 69 - HD/BTGTW của BTG Trung ương về Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn số 69 - HD/BTGTW
Ngày ban hành 09/10/2018
Ngày hiệu lực 09/10/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 69 - HD/BTGTW của BTG Trung ương về Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm huong-dan-69-chuyen-de-boi-duong-LLCT-nghiep-vu.doc

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT