Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU
Ngày ban hành 29/11/2018
Ngày hiệu lực 29/11/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục lý luận chính trị
Người ký duyệt 29/11/2018
Tài liệu đính kèm HD 65 học tập chuyên đề 05 năm 2019.doc

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT