Kế hoạch số 88-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 88-KH/TU
Ngày ban hành 15/05/2020
Ngày hiệu lực 15/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 88-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_717_20200519062844333330.pdf

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT