Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị số 01-CT/TW
Ngày ban hành 09/03/2021
Ngày hiệu lực 09/03/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct học tâoj NQ 13.pdf

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT