Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD 29 công tác dân tộc, tôn giáo.doc

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT