Tổng số: 62
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định số 973-QĐ/BTGTW 15/12/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng
Lượt xem: 5
Tải về 0
Kế hoạch số 152/KH-UBND 24/12/2021 Kế hoạch thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 57
Tải về 5
Số 120/KH-UBND 16/11/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 62
Tải về 2
Số 163/UBND-VP2 08/12/2021 đẩy mạnh tiến độ tiêm Vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 141
Tải về 2
Kế hoạch số 29-KH/TU 06/12/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 162
Tải về 14
Kế hoạch 10-KH/BTGTU 01/11/2021 Kế hoạch phát động, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
Lượt xem: 34
Tải về 1
Kế hoạch số 26-KH/TU 16/11/2021 Kế hoạch số 26-KH/TU về quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác xây dựng Đảng
Lượt xem: 33
Tải về 0
Kế hoạch số 127/KH-UBND 01/11/2021 Kế hoạch số 127/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021-2022
Lượt xem: 32
Tải về 0
Số 130/KH-UBND 10/11/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Nam Định năm 2021 - 2022
Lượt xem: 37
Tải về 2
Thông báo số 213/TB-UBND 28/10/2021 Thông báo số 213/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Nam Định
Lượt xem: 50
Tải về 6
1234567

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT