Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 20-KH/TU 07/09/2021 Kế hoạch số 20-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
Lượt xem: 18
Tải về 1
Kế hoạch số 15-KH/TU 22/07/2021 Kế hoạch số 15-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 55
Tải về 8
Kế hoạch số 83/KH-UBND 19/07/2021 Kế hoạch số 83/KH-UBND về thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên đại bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 42
Tải về 4
Kế hoạch số 06-KH/BTGTU 10/05/2021 Kế hoạch số 06-KH/BTGTU về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 74
Tải về 7
Kế hoạch số 02-KH/BTGTU 24/02/2021 Kế hoạch số 02-KH/BTGTU về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Lượt xem: 94
Tải về 5
Kế hoạch số 01/KH-TBTT 17/02/2021 Kế hoạch số 01/KH-TBTT tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 96
Tải về 8
Kế hoạch Số 01-KH/TU 23/10/2020 Kế hoạch Số 01-KH/TU về Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Lượt xem: 81
Tải về 7
Kế hoạch số 03 13/11/2020 Kế hoạch số 03-KH/TU về tuyển dụng lại công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh theo Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí Thư
Lượt xem: 114
Tải về 3
Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh 09/07/2020 Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT
Lượt xem: 92
Tải về 1
Kế hoạch số 88-KH/TU 15/05/2020 Kế hoạch số 88-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Lượt xem: 123
Tải về 13
12345

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT