Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU 07/06/2022 Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 07/6/2022 tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2022"
Lượt xem: 15
Tải về 1
Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU 07/06/2022 Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 07/6/2022 tuyên truyền về "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia năm 2022"
Lượt xem: 16
Tải về 0
Hướng dẫn số 227/HD-SYT 17/02/2022 Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 46
Tải về 3
Hướng dẫn số 178-HD/SGDĐT 11/02/2022 Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định sau Tết nguyên đán đảm bảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Lượt xem: 30
Tải về 1
Hướng dẫn số 166/HDLN-SGDĐT-SYT 10/02/2021 Hướng dẫn liên ngành về phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19, các trường hợp có nguy cơ mắc Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 36
Tải về 0
Hướng dẫn sô 196/HD-SYT 09/02/2022 Hướng dẫn tạm thời triển khai tiêm liều bổ sung, nhắc lại vắc xin phòng Covid-19
Lượt xem: 23
Tải về 0
Hướng dẫn số 01-HD/TW 28/09/2021 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 111
Tải về 12
Số 28-HD/BTGTW 05/11/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022
Lượt xem: 207
Tải về 120
Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW 27/09/2021 Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về HƯớng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 88
Tải về 9
Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW 27/09/2021 Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 67
Tải về 12
12345678910...

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT