Tổng số: 104
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 01-HD/TW 28/09/2021 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 35
Tải về 10
Số 28-HD/BTGTW 05/11/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022
Lượt xem: 105
Tải về 57
Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW 27/09/2021 Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về HƯớng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 57
Tải về 6
Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW 27/09/2021 Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 48
Tải về 11
Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU 24/09/2021 Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Lượt xem: 63
Tải về 5
Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU 20/09/2021 Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền quý IV/2021
Lượt xem: 90
Tải về 16
Hướng dẫn số 02-HD/TU 16/09/2021 Hướng dẫn số 02-HD/TU về sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố
Lượt xem: 64
Tải về 10
Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU 13/09/2021 Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU về tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 51
Tải về 5
Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU 24/08/2021 Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
Lượt xem: 59
Tải về 5
Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU 09/08/2021 Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 81
Tải về 3
12345678910...

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT