Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị quyết số 10-NQ/TU 18/11/2021 Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tê - xã hội năm 2022
Lượt xem: 28
Tải về 2
Nghị quyết số 04-NQ/TW 07/10/2021 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 48
Tải về 8
28-NQ/TU 03/12/2014 NQ Số 28-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Tỉnh ủy Nam Định
Lượt xem: 281
Tải về 2
29-NQ/TU 18/12/2014 NQ Số 29-NQ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ ngày 18 tháng 12 năm 2014 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2015
Lượt xem: 798
Tải về 1
26/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về Chư¬ơng trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015
Lượt xem: 72
Tải về 1
Số: 24/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 24/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015
Lượt xem: 233
Tải về 1
22/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc quy định mức thu phí Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 254
Tải về 1
21/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 21/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc quy định mức thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 260
Tải về 0
19/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 19/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc thông qua chủ trương vay vốn Trung ương để đầu tư một số công trình, dự án thiết yếu của tỉnh
Lượt xem: 320
Tải về 1
20/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 20/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 244
Tải về 0
12

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT