Tổng số: 122
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông tri số 04-TT/TU 08/09/2021 Thông tri số 04-TT/TU vê lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 10
Tải về 1
Thông báo số 280-TB/TU 13/08/2021 Thông báo số 280-TB/TU về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 45
Tải về 6
Kế hoạch số 15-KH/TU 22/07/2021 Kế hoạch số 15-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 55
Tải về 8
Thông tri số 03 23/06/2021 Thông tri số 03 về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 28
Tải về 3
Chỉ thị số 01-CT/TW 09/03/2021 Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Lượt xem: 82
Tải về 14
Chỉ thị số 02-CT/TU 08/01/2021 Chỉ thị số 02-CT/TU về về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 96
Tải về 7
Công văn số 56-CV/TU 06/01/2021 Công văn số 56-CV/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 94
Tải về 6
Chỉ thị số 01-CT/TU 21/12/2020 Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết 2021
Lượt xem: 68
Tải về 2
Kế hoạch số 03 13/11/2020 Kế hoạch số 03-KH/TU về tuyển dụng lại công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh theo Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí Thư
Lượt xem: 114
Tải về 3
Chỉ thị số 05/CT-UBND 31/03/2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 106
Tải về 2
12345678910...

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT