Tổng số: 144
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông báo số 33-TB/UBKTTU 16/12/2021 Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 9 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
Lượt xem: 27
Tải về 0
Số 120/KH-UBND 16/11/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 62
Tải về 2
Kế hoạch số 29-KH/TU 06/12/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 162
Tải về 14
Đề án 41/ĐA-UBND 23/11/2021 Đề án Phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 32
Tải về 2
Đề án số 43/ĐA-UBND 24/11/2021 Đề án về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 39
Tải về 1
Thông báo số 30-TB/HĐND 06/12/2021 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 28
Tải về 0
Hướng dẫn số 01-HD/TW 28/09/2021 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 36
Tải về 10
Quy định 22-QĐ/TW 28/07/2021 Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 33
Tải về 2
Quy định số 24-QĐ/TW 30/07/2021 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 23
Tải về 4
Nghị quyết số 10-NQ/TU 18/11/2021 Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tê - xã hội năm 2022
Lượt xem: 28
Tải về 2
12345678910...

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT