Tổng số: 233
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW 27/09/2021 Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về HƯớng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 16
Tải về 0
Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW 27/09/2021 Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 15
Tải về 3
Quyết định Số: 2084/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 31
Tải về 0
Kế hoạch Số: 112 /KH-UBND 29/09/2021 Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam Định năm 2021
Lượt xem: 28
Tải về 0
Kế hoạch Số 111-KH/UBND 29/09/2021 Kế hoạch Số 111-KH/UBND về cải cách hành chính tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 29
Tải về 1
Kết luận 14-KL/TW 22/09/2021 Kết luận 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo về lợi ích chung
Lượt xem: 32
Tải về 10
Công văn số 342-CV/TU 27/09/2021 Công văn số 342-CV/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 31
Tải về 2
Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU 24/09/2021 Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Lượt xem: 37
Tải về 4
Kế hoạch số 22-KH/TU 21/09/2021 Kế hoạch số 22-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Lượt xem: 41
Tải về 1
Kế hoạch số 19-KH/TU 30/08/2021 Kế hoạch số19-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Lượt xem: 31
Tải về 0
12345678910...

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT