Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Chỉ thị số 02-CT/TU 08/01/2021 Chỉ thị số 02-CT/TU về về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 93
Tải về 7
Công văn số 56-CV/TU 06/01/2021 Công văn số 56-CV/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 87
Tải về 4
Kế hoạch Số 01-KH/TU 23/10/2020 Kế hoạch Số 01-KH/TU về Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Lượt xem: 77
Tải về 7
Chỉ thị số 01-CT/TU 21/12/2020 Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết 2021
Lượt xem: 63
Tải về 2
Hướng dẫn số 01-HD/TU 14/10/2020 Hướng dẫn số 01-HD/TU về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 84
Tải về 3
Kế hoạch số 88-KH/TU 15/05/2020 Kế hoạch số 88-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Lượt xem: 119
Tải về 13
Kế hoạch số 84-KH/TU 13/04/2020 Kế hoạch số 84-KH/TU về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Lượt xem: 111
Tải về 8
Kế hoạch số 78-KH/TU 20/12/2019 Kế hoạch số 78-KH/TU về hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đang Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý
Lượt xem: 176
Tải về 1
Kế hoạch số 66-KH/TU 23/05/2019 Kế hoạch số 66-KH/TU về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019)
Lượt xem: 181
Tải về 3
KẾ HOẠCH Số 34-KH/TU 24/07/2017 KẾ HOẠCH Số 34-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 284
Tải về 7
123

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT