Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Công văn số 342-CV/TU 27/09/2021 Công văn số 342-CV/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 31
Tải về 2
Quy chế 03-QC/TU 09/09/2021 Quy chế 03-QC/TU về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 19
Tải về 0
Hướng dẫn số 02-HD/TU 16/09/2021 Hướng dẫn số 02-HD/TU về sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố
Lượt xem: 34
Tải về 6
Thông báo số 280-TB/TU 13/08/2021 Thông báo số 280-TB/TU về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 61
Tải về 7
Kế hoạch số 15-KH/TU 22/07/2021 Kế hoạch số 15-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 77
Tải về 10
Chỉ thị số 02-CT/TU 08/01/2021 Chỉ thị số 02-CT/TU về về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 103
Tải về 7
Công văn số 56-CV/TU 06/01/2021 Công văn số 56-CV/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 105
Tải về 6
Kế hoạch Số 01-KH/TU 23/10/2020 Kế hoạch Số 01-KH/TU về Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Lượt xem: 84
Tải về 7
Chỉ thị số 01-CT/TU 21/12/2020 Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết 2021
Lượt xem: 78
Tải về 2
Hướng dẫn số 01-HD/TU 14/10/2020 Hướng dẫn số 01-HD/TU về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 95
Tải về 3
123

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT